Numer 04/2016

Wersja drukowana Technical Issues jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.