backPowrót do 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 55-61

Zastosowanie betonów lekkich do konstrukcji budowlanych, w szczególności do sprężonych płyt stropowych


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Today's race for innovation and new solutions require from engineers to create new design solutions. One of these innovate solutions could be the using of lightweight concrete for structures subjected to high loads. Lightweight concrete despite smaller and above all worse aggregates have very good mechanical properties. Much less dead weight could lead to significant savings in the amount of reinforcement or massiveness of supports and foundations. The work has shown the possibility of using lightweight concrete for prestressed structures, based on a review of studies of lightweight concrete and numerical calculations.

Słowa kluczowe

lightweight concrete, elastic modulus, prestress

Literatura

1. Chandra, S., Berntsson, L., Lightweight aggregate concrete. Noyes Publications, New York 2003.

2. Concrete Society, Technical raport No 43, Post-tensioned concrete floors: Design handbook, WielkaBrytania, 2005.

3. Domagała, L., Skurcz i pęcznienie lekkich betonów kruszywowych modyfikowanych fazą włóknistą, CzasopismoTechniczne, Budownictwo, 2008, R. 105, z. 1-B, s. 21-40.

4. Domagała, L., Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe. Seria: Inżynieria Lądowa, Politechnika Krakowska, Kraków, 2014.

5. Grabiec, K., Witkowski, Z., Analiza nośności badanych płyt stropowych z betonu lekkiego w świetle dotychczasowych teorii obliczania ugięć, Prace Komisji Budowy Maszyn - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: 1/7, Poznań, 1971.

6. Hertz, K.; Castberg, A.; Christensen, J., Super-light concrete decks for building floor slabs, Structural Concrete, 2014, Vol. 15, Issue 4, pp. 522-529.

7. http://krzys.net/praca_dyplomowa/02_historia.htm (dostęp 23.02.2016).

8. Sabaa, B., Ravindrarajah, R., Impact resistance of polystyrene aggregate concrete without polypropylene fibers. 2nd Int. Symp. on StructuralLightweightAggregateConcrete, Kristiansand, 2000.

9. Szydłowski, R., Mieszczak, M., Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt sropowych? O projekcie i badaniach stropów sprezonych w budynku SKA w Kozienicach., KS2015.

10. PN-EN 1992-1-1, Eurokod 2,  Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynku.