backPowrót do 4/2016
Technical Issues
4/2016 pp. 89-95

Metody badania porowatości odlewanych ciśnieniowo wyrobów ze stopu magnezu AM50


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

There is an increasing interest in casting pressure elements in the automotive and household industry. Mechanical properties, implementation precision and quality play major role here. Unfortunately, this manufacturing technology is accompanied with disadvantageous features of the material structure as porosity, which must be controlled during production. On the basis of comparative studies of three selected research methods the most optimal research method for this group of products and materials was selected. It is a technique based on acoustic microscopy which, allows for the research of large components in the X and Y axes and a relatively high Z-axis. The research enables an analysis of all components without necessity of cutting a product into smaller elements subjected to separate analysis.

Słowa kluczowe

magnesium alloys, pressure casting, porosity, acoustic microscopy, X-ray tomography

Literatura

1. Oczoś, K.E., Kawalec, A., Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.

2. Przybyłowicz, K., Przybyłowicz, J., Repetytorium z materiałoznawstwa. Część VI, Metale i stopy nieżelazne, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1997.

3. Skrzypek, S.J., Przybyłowicz, K., Inżynieria metali i ich stopów. Wydawnictwo AGH, Kraków, 2012.

4. Kozakowski, S., Badanie odlewów - technologie odlewnicze, typowe dla nich wady i metody ich ujawniania. Biuro Gamma, Warszawa, 2001.

5. Kiełbus, A., Cibis, R., 2006. Wpływ parametrów odlewania ciśnieniowego na strukturę i własności stopu magnezu AM50, Archiwum Odlewnictwa, 2006, 18, s. 185-190.

6. Uniwersał, A., Wróbel, M., Wroński, S., Bonarski, J., Tchórz, A., Kania, B., Porównanie wybranych metod badania porowatości odlewów ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 2013, 4, s. 235-241.

7. PN-EN 1753:2001, Magnez i stopy magnezu - Gąski i odlewy ze stopów magnezu.

8. www.zeiss.com (dostęp 12.02.2016).

9. www.pva-analyticalsystems.com (dostęp 12.02.2016).

10. www.gemeasurement.com (dostęp 12.02.2016).