Numer 02/2017

Wersja drukowana Technical Issues jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.