Numer 03/2016

Wersja drukowana Technical Issues jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.