backPowrót do 3/2016
Technical Issues
3/2016 pp. 120-125

Sterowanie układem zasilania i pomiar właściwości układu wrzecionowego z łożyskami skośnymi przy użyciu środowiska LabVIEW


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The paper presents a research position with the spindle-speed. It is used in the PhD thesis, the aim of which is to develop an active bearing case. This case is intended to provide the opportunity to actively change the preload of the spindle of ball angular contact bearings. The article describes the construction of the test and the parameters of both spindle and measurement systems. It shows the hardware configuration used for the initial measurements. These measurements will allow to determine the operating parameters of the spindle so that setting a real relationship changes the preload of the spindle for changing working conditions. For data acquisition and control software environment LabVIEW was used, its general philosophy is presented in the work. The authors also present the application created in this program which allows for simultaneous control of spindle speed and monitoring of selected parameters of its work.

Słowa kluczowe

preload, angular bearings, machine tool, LabVIEW environment, monitoring of spindle, speed control

Literatura

1. Hua, Z., Application of LabVIEW in the design of data acquisition and signal processing system of mechanical vibration, International Conference on Mechatronic Science Electric Engineering and Computer Jilin China, 2011, pp. 2551-2554.

2. Krzemiński–Freda, H., Łożyska toczne, PWN, Warszawa, 1985.

3. Modrzycki, W., Identyfikacja i kompensacja błędów obrabiarek, Inżynieria Maszyn, 2008, R. 13, z. ¾, s. 91–100.

4. National Instruments, LabVIEW: User manual November Edition, 2003.

5. Operating Manual, Universal Amplifier QuantumX MX840A HBM, 2011.

6. Quintana, G., De Ciurana, J., Campa, F.J., Machine tools for high performance machining, Chapter 3 – Machine Tool Spindles. London: Lopez de Lacalle N. Lamikiz Mentxaka A. (Eds.) Springer-Verlag, 2009.

7. Waczyński, S., Łożyskowanie wałka z zastosowaniem skośnych łożysk tocznych oraz elementu sprężystego, Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych, Zbiór Prac Konferencyjnych pod redakcją J. Burcana, Łódź, 1995, s. 71-74.