Informacje o czasopiśmie

Technical Issues (ISSN 2392-3954) jest czasopismem naukowym skierowanym do szerokiego grona pracowników naukowych jak i pracowników przemysłu zajmujących się różnego rodzaju problemami naukowymi i praktycznymi techniki. Artykuły przyjmowane są do publikacji i publikowane w języku angielskim, rosyjskim i tymczasowo jeszcze w języku polskim. Nad odpowiednim poziomem artykułów czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy, w skład którego wchodzą przedstawiciel nauki i przemysłu, z minimum stopniem naukowym doktora. Zespół recenzentów stanowią przedstawiciele nauki i przemysłu z różnych krajów.


W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące zagadnień z obszaru nauk technicznych. Mile widziane są publikacje dyskusyjne łączące różne dziedziny nauk technicznych.

O przyjęciu do publikacji artykułu decyduje Redaktor Naczelny na podstawie dwóch recenzji, w tym jednej recenzenta z innego kraju niż autor artykułu.

Wersja drukowana Technical Issues jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.

Zawartość czasopisma jest umieszczona w otwartym dostępie na podstawie licencji CC BY 4.0.