Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Technical Issues uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w Technical Issues wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły oceniane są formalnie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy są specjalistami tematyki, której dotyczy artykuł. Artykuł nie jest wysyłany do recenzenta z jednostki, z której pochodzi autor. Jeden z recenzentów artykułu zatrudniony jest w innym kraju niż autor artykułu. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. "podwójnie ślepa recenzja"). Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania.

Lista recenzentów danego roku publikowana jest w czwartym numerze Technical Issues roku. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Do pobrania