Rada naukowa

Komitet Naukowy

Janusz Adamczyk - Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Andrzej Adamkiewicz - Akademia Morska w Szczecinie, Polska

Dalibor Barta - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Witold Biały - Politechnika Śląska, Polska

Jan Blata - VŠB - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy

Gintautas Bureika - Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Litwa

Juraj Čamaj - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Barbara Ciecińska - Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Polska

Ludmiła Filina-Dawidowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Lucie Gabrhelova - Papcel S.A., Czechy

Miroslav Gutten - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Wojciech Homik - Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Polska

Jozef Harušinec - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Jozef Hriňák - ŽOS Vrútky S.A., Słowacja

Mečislav Hudeczek - Hudeczek Service s.r.o. Albrechtice, Czechy

Carlo Ingrao - Universytet Foggia, Włochy

Remigiusz Iwańkowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Marek Jaśkiewicz - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska

Martin Kendra - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Marcin Kołodziejski - Prosafe Offshore Limited, Aberdeen, Wielka Brytania

Daniel Korenčiak - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Ryszard Kowalczyk – Uniwersytet Technologiczny Swinburne, Melbourne, Australia

Anna Križanová - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Radovan Madleňák - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Jaroslav Mašek - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja

Zbigniew Matuszak - Akademia Morska w Szczecinie, Polska - przewodniczący

Piotr Nikończuk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Pierre Podevin - Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, Francja

Saugirdas Pukalskas - Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Litwa

Plamen Punov - Uniwersytet Techniczny w Sofii, Bułgaria

Michal Puškár - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Włodzimierz Rosochacki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Ahmad Salaimeh - Uniwersytet w Kentucky, USA

Michael Scopchanov - Uniwersytet Techniczny w Varnie, Bułgaria

Ing. Milan Šebök - Uniwersytet Żyliński, Słowacja

Dariusz Tarnapowicz - Akademia Morska w Szczecinie, Polska

Sergiej Vasiutinskij - Odeska Państwowa Akademia Technologii Żywności, Ukraina


Redaktor Naczelny

Zbigniew Matuszak - Akademia Morska w Szczecinie, Polska


Redaktorzy tematyczni
Zagadnienia mechaniczne i eksploatacyjne oraz pochodne:
Andrzej Adamkiewicz - Akademia Morska w Szczecinie, Polska
Jan Blata - VŠB - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy

Zagadnienia transportowe i pochodne:
Martin Kendra - Uniwersytet w Żylinie, Słowacja
Włodzimierz Rosochacki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Zagadnienia elektryczne i pochodne:
Mečislav Hudeczek - Hudeczek Service s.r.o. Albrechtice, Czechy
Dariusz Tarnapowicz - Akademia Morska w Szczecinie, Polska


Redaktorzy językowi

Język polski - Andrzej Adamkiewicz

Język angielski - Cathal Kirwan, Dominika Majchrzak


Redaktor Statystyczny

Iveta Cholevová - VŠB - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy


Sekretarz Redakcji

Marcin Matuszak