backPowrót do 3/2016
Technical Issues
3/2016 pp. 43-52

pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

This paper is focused on the comprehensive analysis of the railway noise issues. It deals with the influence of noise on the environment and presents the options how the noise from the railway transport might be reduced by noise barriers. In conclusion, the theoretical part is complemented by a practical one in the form of measuring and subsequent analysis.

Słowa kluczowe

absorbing, noise, railway transport, train, wall

Literatura

1. Bernard, M., Doucha, P.,  Právní ochrana před hlukem, LINDE, Praha, 2008.

2. Šarkan, B., Vrábel, J., Safety and ecology of road vehicle opereation, Bytča, Druska Books as university textbook, 2014.

3. Šarkan, B., Problematika merania vonkajšieho a vnútorného hluku osobných cestných vozidiel, In: Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach, 12. International conference, WETTRANS, Žilina, 2015.

4. Valešová, K., Škodlivý vliv hluku na lidský organismus, Praktický lékař, 2006, (86)6, pp. 310-311.

5. Hermová, H.,: Proti hluku, proti zvěři, Ekolist, Praha, 2008, http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/proti-hluku-proti-zveri (access 22.03.2016).

6. Olivová, J., Hluk ve městech má vliv na dorozumívání ptáků, Český rozhlas Vltava, Praha, 2011, http://www.rozhlas.cz/priroda/zvirata/_zprava/hluk-ve-mestech-ma-vliv-na-dorozumivani-ptaku--963681 (access 22.03.2016).

7. Hlaváček, J., Technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „Hluk“, Vědeckotechnický sborník Českých drah, České dráhy, a.s., Praha, 2004, 18, http://www.cdrail.cz/VTS/CLANKY/vts18/18cl09.pdf (access 15.04.2016).

8. Neubergová, K., Problematika hluku ze železniční dopravy, http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/data/prispevky/stavebnictvi-problematika_hluku.pdf (access 10.03.2016).

9. Nelson, J., Wheel/Rail Notes Kontrol Manual: Transit Kooperative Research Program Report 23/1997, National Academy Press, Washington, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_23.pdf (access 21.03.2016).

10. Kotzen, B. et. al., Noise Barriers: A Guide To Their Acoustic and Visual Design, Environmental, Spon Press, London, 2009.

11. Liberko, M., Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, Výzkumný ústav výstavby a architektury Praha, urbanistické pracoviště v Brně, Brno, 1991.

12. Smutný, J., Moderní metody analýzy hluku a vibrací aplikované na kolejovou dopravu, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1998.

13. www.aerolux.cz (access 21.03.2016).