backPowrót do 1/2017
Technical Issues
1/2017 pp. 22-27

Próby optymalizacjji parametrów energetycznych okien. Część 2 – dotychczas wykonane próby optymalizacji i autorski plan eksperymentu


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The paper presents trials of optimization of both energetic and technical parameters of windows that were carried out and described in the literature. In addition, the author presented her original plan of the experiment, an ultimate goal of which is the optimization of thermal parameters of windows. As a result of the calculations, there is a possibility of combining different variants of the energy balance for the fragment of the outer wall with a window.

Słowa kluczowe

the windows, the energy balance, optimization

Literatura

1. Kasperkiewicz, K., Jakość energetyczna okien – wymagania, metody oceny i aktualne możliwości techniczne, Materiały Budowlane, 2006, 8, s. 53-56.

2. Pomorski, M., Pietrowicz, S., Określanie optymalnego udziału powierzchni przegrody przezroczystej w całkowitej powierzchni przegrody budowlanej, Polska Energetyka Słoneczna, 2010, 2-4, s. 12-16.

3. Duda, L., Optymalizacja parametrów energetycznych okien, Profiokno, 2011, 2, s. 10-11.

4. http://oknotest.pl (dostęp 6.07.2016).

5. Matusiak, W., Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych, Część 1, Twój Filar, 2011, 2, s. 10-11.

6. Matusiak, W., Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych, Część 2, Szyby, profile, ramki dystansowe, Twój Filar, 2011, 4, s. 12-14.

7. Matusiak, W., Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych, Część 3, Bilans energetyczny okien w sezonie grzewczym, Twój Filar, 2012, 1, s. 15-18.

8. http://www.fotowoltaika.net (dostęp 6.07.2016).

9. Święcicki, A., Optymalizacja wymiany okien z uwzględnieniem efektu solarnego, Materiały Budowlane, 2014, 12, s. 55-57.

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

11. Zając, B., Pomorski, M., Określanie optymalnego udziału okien w budynku mieszkalnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2015, 3, s. 269-276.