backPowrót do 2/2016
Technical Issues
2/2016 pp. 60-66

Zintegrowane systemy fotowoltaiczne w klimacie Polski


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The world consumes more and more energy and mineral resources are decreasing rapidly. There is a growing interest in renewable energy sources. Particularly noteworthy are photovoltaic systems, because due to the climatic conditions in Poland they may be the biggest potential energy from renewable sources. Due to the rapid development in recent years this technology and rewarding improvements of the performance of photovoltaic modules are becoming accessible to investors and economically viable. The article presents a comparison of the use of photovoltaic systems in countries with similar climatic conditions: Poland and Germany. It presents the influence of solar radiation, air pollution, snow cover and the average outside temperature on issues related to the design of buildings where photovoltaic systems are integrated into.

Słowa kluczowe

BIPV, photovoltaic, climate, solar cells

Literatura

1. Jankowska, K., Fotowoltaika w Polsce a w Niemczech, Czysta Energia, 2008, 12(86), s. 28-29.

2. Sarniak, M.T., Podstawy fotowoltaiki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawkiej, Warszawa, 2008.

3. Jeleń, K., Cała, M., Zarys stanu i perspektywy energetyki Polskiej,Wydawnictwo AGH, Kraków, 2012.

4. Klugmann-Radziemska, E., Fotowoltaika w teorii i praktyce. Wydawnictwo BTC, 2010.

5. Pstraś, L., Wpływ pokrywy śnieżnej na wydajność systemów fotowoltaicznych, Energetyka, 2013, 12, s. 927-931.

6. Rogulska, A., Grzybe, A., Szlachta, J., Tys, J., Krasuskam E., Biematmm K., Bojdorm K., Powiązania rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce (prezentacja). II Kongres Nauk rolniczych "Nauka - praktycy" Warszawa 05.10.2011.

7. Eco-energia, http://www.eco-energia.pl/index.php/14-baza-wiedzy/18-energia-slonca, (dostęp 13.02.2016).

8. Zielona Energia, Różnica między nasłonecznieniem a usłonecznieniem i natężeniem promieniowania słonecznego, http://www.zielonaenergia.eco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:ronice-midzy-nasonecznieniem-usonecznieniem-i-nateniem-promieniowania-sonecznego&catid=51:slonce&Itemid=214, (dostęp 13.02.2016).

9. Energia Odnawialna, Moc promieniowania słonecznego w Polsce, http://energiaodnawialna.net/index.php? option=com_content&view=article&id=364&Itemid=96, (dostęp 13.02.2016).

10. Wiking, Klimat w Polsce, http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=36, (dostęp 13.02.2016).

11. Zagrożone Środowisko, Zanieczyszczenie powietrza, http://cube_prim93.eu.interiowo.pl/zaniecz_pow.htm, (dostęp 13.02.2016)