backPowrót do 1/2016
Technical Issues
1/2016 pp. 59-65

Warunki termiczne a stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym zimą w wybranych miastach Polski


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The aim of the study was to assess the impact of thermal conditions on emission of PM10 in the atmosphere during the winter period in selected Polish cities. The basis of the work were average daily PM10 and air temperature measurement results, which were made in six cities during three of calendar winters (December-February) in 2011–2014. It has been shown that every decrease in temperature during the winter affects the increase in the concentration of PM10 in ambient air in most of the analyzed cities. The greatest role of air temperature in shaping emission of the fraction of particulate matter variability was found in a relatively cool winter 2011/2012, when the number of days with oversize levels of contamination ranged from 7 in Suwałki to even 46 in Nowy Sącz. The smallest impact of this weather element was found during a warm winter 2013/2014.

Słowa kluczowe

PM10, air temperature, air pollution

Literatura

1. Cembrzyńska, J., Krakowiak, E.,  Brewczyński, P.Z., Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz PM2, 5 w warunkach silnej antropopresji na przykładzie miasta Sosnowiec, Medycyna  Środowiskowa-Environmental Medicine, 2012,15(4), s. 31–38.

2. Chłopek, Z., Suchocka, K., Analiza przepisów ochrony środowiska przed emisją cząstek stałych w aspekcie ruchu samochodowego, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW, 2014, 1(97), s. 21–32.

3. Czarnecka, M., Nidzgorska-Lencewicz, J., 2011. Impact of weather conditions on winter and summer air quality, Int. Agrophys, 2011, 25, s. 7-12.

4. Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski. Zima 2011–2012, IMGW PIB, Warszawa, 2012.

5. Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski. Zima 2012–2013, IMGW PIB, Warszawa, 2013.

6. Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski. Zima 2013–2014, IMGW PIB, Warszawa, 2014.

7. Krzeszowiak, J., Michalak, A., Pawlas, K., Zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu i potencjalne zagrożenie dla zdrowia z tym związane, Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 2015, 18(2), s. 66–73.

8. Majewski, G., Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 na Ursynowie i jego związek z warunkami meteorologicznymi, Inżyniera i Kształtowanie Środowiska, 2005, 1(31), Rocznik XIV, s. 210–223.

9. Nidzgorska-Lencewicz, J., Czarnecka, M., Winter weather conditions vs. air quality in Tricity, Poland, Theoretical and Applied Climatology, 2015, 119(3-4), pp. 611–627.

10. Pankowska, M., Gorczyca, M., Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami – dlaczego w Polsce nie można odetchnąć pełną piersią? Kontrola Państwowa, 2015, 60(3(362), s. 60–78.

11. Rataj, M., Wymagania w analizie zawartości pyłów w spalinach z kominków i wkładów kominkowych, Nafta-Gaz, 2014, 70(6), s. 370–374.

12. Rogala, D., Hajok, I., Marchwińska-Wyrwał, E., Narażenie mieszkańców Siemianowic Śląskich na pył zawieszony PM10 i metafile ciężkie, Probl. Hig. Epidemiol., 2015, 96(2), s. 427–436.

13. Sówka, I., Fortuna, M., Zwoździak, A., Rybak, J., Skrętowicz, M., Kwiecińska, K., Analiza stężeń pyłów drobnych w wybranych punktach Wrocławia. W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska [red. T.M. Traczewska], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2012, 2, s. 451–457.

14. Tiwari, S., Hopke, P.K., Pipal, A.S., Srivastava, A.K., Bisht, D.S., Tiwari, S., Singh, A.K., Soni, V.K., Attri, S.D., Intra-urban variability of particulate matter (PM 2.5 and PM 10) and its relationship with optical properties of aerosols over Delhi, India, Atmospheric Research, 2015, 166, pp. 223–232.

15. Wang, P., Cao, J., Tie, X., Wang, G., Li, G., Hu, T., Wu, Y., Xu, Y., Xu, G., Zhao, Y., Ding, W., Liu, H., Huang, R., Zhan, C., Impact of Meteorological Parameters and Gaseous Pollutants on PM 2.5 and PM 10 Mass Concentrations during 2010 in Xi’an, China, Aerosol and Air Quality Research, 2015, 15(5), pp. 1844–1854.