backPowrót do 3/2015
Technical Issues
3/2015 pp. 33-39

Usytuowanie i kształtowanie budynków zespołów kolegiów jezuickich w aspekcie kształcenia umiejętności występowania publicznego wychowanków szkół zakonnych


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Teaching young people the art of discussion and performing in public was the key element in the Jesuit school programme called Ratio Studiorum. The importance of training the art of delivering speeches had its reflection in shaping architecture of Jesuit college buildings. The intention to provide proper space which will allow for delivering theatrical performances and other public acts was clearly visible in applied urban solutions and shaping nearby surrounding of the church and the college building. Church interiors, town squares, college courtyards and school auditoriums were basic places where students delivered so called public acts. Consequently forming and placing auditoriums within the school building had a significant influence on its form and internal functional solutions.

Słowa kluczowe

Jesuit colleges, school theatre, Society of Jesus

Literatura

1. O'Malley, J.W., The First Jesuits, 1995.

2. Bednarski, S. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Koedycja

Akademia IGNATIANUM, Wyd. WAM, 2003, reprint.

3. Obirek, S, Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564-1668). Próba syntezy, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków, 1996.

4. Sarbiewski, M.K., O poezji doskonałej czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus), Wrocław, 1954.

5. http://fotopolska.eu (dostęp 3.01.2015).

6. Muszyńska-Krasnowolska, M., Kolegium pojezuickie w Krzemieńcu: monografia architektury, Rocznik Wołyński, 1939, T.8, s. 67-139

7. Paszenda, J., Wybór miejsca na fundacje dla jezuitów. Jezuicka Ars Historica. Prace ofiarowane ks. profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi, 2001, s. 453-467.

8. Paszenda, J., Jezuickie budynki szkolne w dawnej Polsce. Jezuicka Ars Educandi, Prace

ofiarowane ks. prof. Ludwikowi Piechnikowi SJ. Wyd. WAM. Kraków, 1995, s. 169-180.

9. Paszenda, J., Budowle jezuickie w Polsce XVI–XVIII w., T. 1, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wyd. WAM, Kraków, 1999.

10. RGVIA f. 13126 op.20 d.19d.